Illegal Consort Brno

Illegal consort Brno

Vokální ansámbl, který navazuje na dlouholetou tradici brněnských vokálních těles. Je sestaven ze zkušených zpěváků věnujících se interpretaci hudby různých časových období. Do společného ansámblového projektu je přivedla touha po intenzívní práci s podobně smýšlejícími hudebníky, možnost uměleckého vyžití, otevřené dramaturgie a chuť prohlubovat své interpretační dovednosti.

Jejich záměr je jediný - zpívat s chutí pro všechny a přiblížit komorní hudbu široké, tedy i laické, veřejnosti. V roce 2012 se intenzívně věnovali dílu Heinricha Schütze (Musikalishe Exequien), vystupovali např. na festivalu Třebíčská Nokturna, rok zakočili spoluprací s CM Pentla z Boršic na pěti společných vánočních koncertech. Roku 2013 ansámbl vystoupil v rámci doprovodného programu brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby (Gesualdo di Venosa) a na českokrumlovském Festivalu barokních umění (Claudio Monteverdi, Gallus,...). Užší kvartetové obsazení pravidelně koncertuje po hradech a zámcích Jižní Moravy s pozdněrenesančním repertoárem (Desprez, Lasso...) o lásce a jiných útrapách.

Kontakt: Lucie Karafiátová, email: lucie.karafiatova@gmail.com

Jan Faltýnek

Jan Faltýnek – bas

Zpěvu se začal věnovat již během svých gymnaziálních let a tato záliba se jej drží stále, pouze se čím dál tím víc propadá do tajů staré hudby. Dnes tráví v "domácích i přespolních" hudebních kruzích mnoho volného času ať už jako člen řady komorních ansámblů (Ars Brunensis Chorus, The Czech Ensemble Baroque, aj.) nebo sólista. Pěvecky se zdokonaluje jako student emeritní sólistky ND Brno Hany Málkové a každoročně na Letní škole barokní hudby pod vedením osobností jako Joel Frederiksen nebo Jean Francois Lombard. Ač vyhlášený šprýmař, nikdo jej dosud nezničil, a tak může vystupovat na řadě koncertů (Händel: Izrael v Egyptě, Mozart: Requiem,…), ale v poslední době také jako host Komorní opery JAMU, kde nastudoval role Krušiny (Prodaná nevěsta) a Masetta (Don Giovanni). Je původcem myšlenky nového brněnského ansámblu a je zakladatelem tělesa Illegal Consort.

Jan Turčínek

Jan Turčínek – tenor

Dlouhodobě se intenzivně věnuje ansámblovému a sólovému zpěvu. Studuje soukromě u emeritní sólistky Janáčkovy opery v Brně Hany Málkové. Od roku 2003 se každoročně účastní interpetačních kurzů Letní školy barokní hudby pod vedením lektorů Anny Mikolajzcyk a Piotra Olecha dále potom Joela Frederiksena a Jakuba Burzinského. Mnoho let působil jako kmenový člen sboru Ars Brunensis Chorus, spolupracoval však i s řadou jiných českých a zahraničních hudebních těles (Brněnský Akademický Sbor, Canticum Camerale atd.).

Sólovou pěveckou dráhu zahájil menší rolí v Žebrácké opeře na scéně Brněnské komorní opery a rolí pastýře v Händelově opeře Acis a Galatea. Od té doby se jako sólista objevuje na koncertních i divadelních pódiích pravidelně.

Spolupracoval s Pardubickou komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, The Czech Ensemble Baroque, či Opera diversa. Účastnil se hudebních festivalů Českých i zahraničních hudebních produkcí (Znojemský hudební festival, Concentus Moravie, Harmonia Moravie, Třebíčský operní festival, Rosini in Wildbad). Je jedním z původců myšlenky založení nového brněnského ansámblu Illegal Consort a rovněž jeho zakládajícím členem.

Lucie Karafiátová

Lucie Karafiátová – alt

Téměř šestnáct let zpívala v Kantiléně, dětském a mládežnickém sboru při Filharmonii Brno, kde získala velmi cenné zkušenosti v oblasti profesionální hudby. Jako sólistka se začala na koncertních podiích objevovat od roku 2011. V tomto poměrně krátkém období pracovala s uznávanými českými dirigenty, jakými jsou například Jakub Klecker, Leoš Svárovský.

Spolupracuje s prestižními ansámbly, nejčastěji s Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka, v letošním roce absolvovala debut s ansámblem Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Od roku 2011 se velmi intenzívně věnuje interpretaci staré hudby s pomocí mezinárodně známých lektorů, například Jakub Burzýnski, Irena Troupová, nebo Joel Frederiksen. Hlasovou výchovu však svěřila do rukou MgA. Naděždy Bláhové. Každoročně se aktivně účastní intenzívních masterclassů Adama Plachetky. V neposlední řadě je třeba zmínit zajímavost – v dubnu 2012 zpívala Českou hymnu v celosvětovém přímém přenosu na Boji o titul Mistra světa v boxu. Je finalistkou soutěže Opera Star 2012. Je zakládající členkou ansámblu Illegal Consort a tria Boutique de Musique, se kterým pravidelně koncertuje.

Ivana Píchová

Ivana Píchová – soprán

Je absolventkou Církevní střední varhanické školy v Opavě (obor sólový zpěv, lektor Helena Klašková) a Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity (obory hudební výchova a hlasová výchova, lektor Jana Frostová), studovala Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (obor sólový zpěv, lektor Marika Žáková). Zde absolvovala lekce např. u Roberta Huga, Eduarda Tomaštíka, Miloslava Študenta, Jany Semerádové a dalších významných odborníků na interpretaci staré hudby. V roce 2004 a 2005 absolvovala pěvecké kurzy pod vedením Zuzany Vrbové a Ondřeje Macka v Moravském Berouně. V únoru 2011 se zúčastnila festivalu “Mannerist Madrigals of Gesualdo and Monteverdi” v Belgii pod pěveckým vedením Jana Van Elsackera.

Spolupracovala s vokálním souborem Sol et Sedes v Brně pod vedením Ondřeje Mučky (2009–2010), také se roku 2009 zúčastnila jako sopranistka requiem W. A. Mozarta a A. Salieriho v rámci Smetanovských dnů v Plzni pod dirigentem Andreasem Kröperem. V listopadu 2008 spolupracovala s komorní operou Hudební fakulty JAMU v rámci festivalu Janáček Brno 2008, Její pastorkyňa, v roli Tetky. Od roku 2006 do roku 2009 byla členkou hudebního tělesa Ars Brunensis Chorus, Brno (dirigent Dan Kalousek). Specializuje se na hudbu 16, 17 a 18. století, ale také na písňovou tvorbu skladatelů 20. století, jako byli Petr Eben a Ervín Schulhoff. Je zakládající členkou vokálního souboru Illegal Consort v Brně.

Nahrávky a videa

Vánoční koledy

C. Monteverdi: Dolcissimo uscignolo

C. Monteverdi: Ballo

Gesualdo: Seniores populi

Vánoční koncert s CM Pentla z Boršic